Prywatność

Polityka ochrony danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma ZOU ZOU INTERIOR DESIGNERS SPÓŁKA CYWILNA

 z siedzibą na ul. Legionów 2, 82-300 w Elblągu

 


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres mailowy [email protected] lub adres pocztowy :

ZOU ZOU INTERIOR DESIGNERS SPÓŁKA CYWILNA

a ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg


Pozyskanie danych i ich cel przetwarzania?

 

 • Prowadzenia statystyk – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.    
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez ZOUZOU jedynie na podstawie posiadanych zgód.            Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.    
 • Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, emaila, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez ZOUZOU  obowiązków wynikających z przepisów prawa) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Nie ma takiego obowiązku. Musisz jednak pamiętać, że Twoje dane osobowe są niezbędne do realizacji zleceń, a zatem brak podania tych danych lub żądanie ich usunięcia uniemożliwi Nam przeprowadzenie transakcji.

Odbiorcy danych?

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność


Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany?

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
 • W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.


Czas przechowywania danych?

 • Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach; Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 • Dokumenty rozliczeniowe; Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 • Dokumenty związane z rękojmią; Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 • Dane dla celów marketingowych; W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; – W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu ZOUZOU – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego; Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Jakie masz prawa?

 • Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 • Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy ZOUZOU. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Należę do: